Carnegie Asia minskade 4,19 procent i september - "Situationen är välkänd sedan flera år"

Thursday, October 14, 2021 8:02 AM
Fonden Carnegie Asia minskade 4,19 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Gunnar Påhlson.

Initialt skriver förvaltaren att den asiatiska marknaden hade en svag utveckling i september. Kina gick fortsatt ner samtidigt som Indien däremot noterade ny all time high nivå.

Vidare framstår det nu tydligare att Kinas reformambitioner vad gäller teknologi- och internetbolag tillsammans med åtstramningar för fastighetssektorn och en ambitiös miljöagenda kommer att inverka negativt på landets BNP-tillväxt, menar Påhlson.

Förra året infördes kreditstopp för byggbolag med för hög skuldsättning i Kina. Vilket nu lett till att fastighetsutvecklaren Evergrande inte kan betala räntorna på sina lån.

"Bolaget har skulder på flera nivåer, dels till bankerna och via företagsobligationer, dels till privatpersoner i form av handpenning på bostäder samt strukturerade investeringsprodukter som sålts via försäkringsbolagen. Försäljningen av nya bostäder föll med 20 procent i augusti. Det innebär att kassaflödet för flera byggbolag är negativt. Situationen är välkänd sedan flera år. Det är dock först nu med kreditåtstramningen som problemet blir akut. Kinas byggprojekt utgör en betydande del av ekonomins tillväxt", skriver förvaltaren.

Provinsregeringarna försöker nu uppfylla sina beting avseende koldioxidutsläpp. Det har på kort tid skapats en energikris i Kina där man bland annat ransonerar elen till industrin, kolpriserna fortsätter stiga och kraftbolagen säljer elen till fasta priser.

"Det finns inget incitament att producera el med förlust. Produktionen av stål och cement begränsas. Åtgärderna är effektiva för att minska utsläppen men får konsekvenser både för industrin och för ekonomin", avslutar förvaltaren.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet TSMC, Samsung och Media Tek med portföljvikter om 9,3, 6,7 respektive 4,6 procent.

Carnegie Asia, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-4,19
Fond i år, förändring i procent0,13