Absolicon tecknar ramavtal med spanskt byggbolag

Friday, November 20, 2020 3:59 PM
Avantiare Construcciones y Medioambiente har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Spanien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avantiare är ett byggföretag baserat i Sevilla som tillhandahåller integrerade tjänster till kunder, från aktivt deltagande till utarbetande av själva projektet.

Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40-50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4 procent och försäljning av komponenter.

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Spanien. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan, uppger bolaget.