Esma sänker gränsen för anmälan av blankningspositioner

Monday, March 16, 2020 1:46 PM
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har beslutat att tillfälligt sänka gränsen för när korta nettopositioner ska anmälas till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Från och med den 17 mars ska anmälan göras av en kort nettoposition motsvarande 0,1 procent av emittentens aktiekapital. Nuvarande regler kräver anmälan vid 0,2 procent.

Vidare ska anmälan också göras för varje steg om 0,1 procent därutöver, så väl upp som ned.

Esma skriver att ändringen är till för att ha en bättre kontroll över vad som sker på marknaderna.

”Åtgärden kan ge stöd åt mer stringent aktion i fall det krävs för att försäkra om en välfungerande EU-marknader, finansiell stabilitet och investerarskydd”, heter det.

I Sverige publicerar Finansinspektionen statistik för korta nettopositioner när de överstiger 0,5 procent.