Zordix fullföljer förvärvet av Dimfrost Studio

Wednesday, March 11, 2020 1:07 PM
Spelutvecklingsbolaget Zordix har idag fullföljt förvärvet av 100 procent av aktierna i Dimfrost, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande publicerat den 5 november 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen är 300 000 kronor kontant och en riktad nyemission av 331 524 B-aktier i Zordix.

I samband med transaktionen har extra bolagsstämma även godkänt en kontant nyemission av
1,09 miljoner B-aktier till teckningskursen 5,50 kronor per aktie, motsvarande 6,0 miljoner kronor.

Av de 1,42 miljoner B-aktier som nyemitteras levereras 331 524 B-aktier till säljarna av Dimfrost och 1,09 miljoner B-aktier till investerarna David Wallsten, tillika vd för Dimfrost och Viktor Vallin.