Goldblue minskar förlusten i andra halvåret, letar efter en köpare till bolagets börsplats

Friday, February 21, 2020 10:14 AM
Bettingbolaget Goldblue rapporterar lägre intäkter och minskad förlust i andra halvåret 2019 jämfört med samma period året innan. Goldblue letar efter bolag som är intresserade av att ta över bolagets börsplats på NGM.

Intäkterna minskade till 34 000 kronor (557 000).

Rörelseresultatet blev -12,9 miljoner kronor (-31,6).

Resultatet före och efter skatt var -26,3 miljoner kronor (-137,3).

Det som nu väntar aktieägarna är en utdelning av likvida medel genom ett så kallat inlösenprogram. Inlösenprogrammet innebär att för varje aktie delas det ut en inlösenaktie, denna inlösenaktie kommer handlas och senare automatisk lösas in i kontanta medel. Utdelningen kommer preliminärt kommer bli cirka 10 öre per aktie.En tidsplan för inlösenprogrammet kommer anges till årsstämman.

- Sedan september 2019 har jag träffat tolv olika bolag som är intresserade av att ta över Goldblue AB. Målsättningen är att vi har valt en av dessa innan juli månad, kommenterar vd Rune Löderup i bokslutskommunikén.

- Genom försäljningen av Goldblue Ltd får alla ägare dock tillbaka lite kapital och vi hoppas snart kunna hitta ett intressant bolag som tar över Goldblues börsplats där alla ägare kommer får en andel i detta bolag, kommenterar Rune Löderup.