Touchtech tecknar ramavtal med Bestseller för Touchtech Showroom

Thursday, November 25, 2021 12:15 PM
Mjukvarubolaget Touchtech har tecknat ett ramaval med modebolaget Bestseller, avseende
B2B-säljverktyget Touchtech Showroom. Ramavtalet består av ett licensavtal för tjänsten, driftavtal av integrationer samt projekt-finansiering för utveckling av ny funktionalitet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Licensavtalet innebär en fast återkommande intäkt för varje aktiv användare per månad med start med den 1 november 2021. En användare kan vara en säljare, marknadsperson, administratör eller någon annan inom kundens organisation som önskar ha tillgång till Touchtech Showroom. Ramavtalet innebär att alla varumärken inom Bestseller-koncernen kan få tillgång till tjänsten.

"Det är dock svårt att på förhand förutsäga vad intäkterna blir framöver eftersom det beror på i vilken takt nya varumärken och användare ansluts. Förutsatt att en tredjedel av säljarna på Bestseller aktivt använder tjänsten i början av 2023, skulle det innebära en återkommande intäkt på 1,1 miljoner kronor på årsbasis", skriver Touchtech.

Parterna är också överens om att fortsätta samarbeta kring utvecklingen av ny funktionalitet. Bestseller avser att medfinansiera utveckling till ett värde av 450 000 per månad med start den 1 februari 2022 med möjlighet att justera detta åtagande med tre månaders notis.