Alm Equitys byggrättsportfölj har fått ett marknadsvärde, ger övervärde på 2 miljarder vid potentiell försäljning

Friday, January 31, 2020 5:59 AM
Alm Equitys byggrättsportfölj, som förvaltas av dotterbolaget Alm Småa Bostad, skulle vid en försäljning till extern köpare ge ett övervärde på cirka två miljarder kronor avseende Alm Equitys andel av den totala portföljen. Det har JLL kommit fram till när man gjort en marknadsvärdering av portföljen, skriver Alm Equity i ett pressmeddelande.

I värderingen exkluderas projekt i tidiga skeden såsom översiktsplaner och projekt i produktion.

Alm Equity redovisar byggrätter till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Vid beräkning av justerat eget kapital så ökar koncernens (stamaktiernas) kapital med cirka 2,0 miljarder kronor.

”Det är alltid bra med ett öra mot rälsen och förståelse för var marknaden är på väg. Då kan man förvärva bolag som Småa och byggrätter i tidiga skeden till vettiga priser. Sedan 2011 har vi fokuserat på flexibla byggrätter för att kunna placera större delen av vår framtida produktion i förvaltning. Vi ser fram emot att fortsätta jobba vidare på samma sätt och även utveckla våra byggrätter till färdiga bostäder för egen förvaltning.” säger Joakim Alm, vd på Alm Equity.