Footway planerar riktad nyemission på 400 miljoner kronor för att finansiera bud på Sportamore

Monday, February 17, 2020 7:05 AM
Footway planerar att genomföra en riktad nyemission av B-aktier på högst 400 miljoner kronor till teckningskursen 21 kronor per B-aktie i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Footway har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore att förvärva samtliga aktier i Sportamore. Då den riktade nyemissionen är kopplad till erbjudandet kommer nyemissionen endast att genomföras förutsatt att erbjudandet fullföljs.

Den riktade nyemissionen är täckt av bindande teckningsåtaganden till ett belopp om 350 miljoner kronor. Bland de som ingått teckningsåtaganden finns Rutger Arnhult via bolag, Svea Ekonomi, Stiftelsen Industrifonden och Altocumulus.

Footway avser att inom kort kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 10 mars för att bemyndiga styrelsen att besluta om den riktade nyemissionen. Aktieägare i Footway, som tillsammans representerar 85 procent av rösterna och 82 procent av aktierna i bolaget, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet