RobecoSAM Smart Materials ökade 1,6 procent i december - avkastade 18,8 procent 2019

Friday, January 31, 2020 12:12 PM
Fonden RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR ökade 1,6 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Under 2019 har fonden avkastat 18,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I en kommentar skriver fondförvaltaren Pieter Busscher att december var en stark månad där investeringarna inom processteknik var det bäst presterande området, följt av cirkulära system.

Duk San Neolux och Befesa var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Duk San Neolux rapporterade en vinsttillväxt som var över förväntan med fortsatt starka marginaler medan Befesa gynnades av sin expansion till den kinesiska marknaden.

Hexcel, som leverera karbonfiber produkter främst till flygplan tyngde avkastningen till följd av marknadens osäkerhet gällande Boeing 737 MAX och förseningen av flygplanets godkännande.

Inför framtiden har Busscher en positiv tro på tillväxtbolag inom 3D-mjukvara, internet och robotar.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var IPG Photonics, Hexcel och Albemarle med portföljvikterna 4,8, 3,6 respektive 3,3 procent.