SBB innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa

Friday, January 31, 2020 1:06 PM
Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, innehar efter erbjudandets genomförande 93,5 procent av aktierna i Hemfosa.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den 15 november 2019 offentliggjorde SBB ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter.

SBB meddelade den 23 december 2019 att erbjudandet förklarades ovillkorat och att acceptfristen förlängdes. Den 17 januari 2020 meddelade SBB att acceptfristen förlängdes ytterligare. Den förlängda acceptfristen för erbjudandet löpte ut den 29 januari 2020.

Bolaget meddelar nu att man innehar totalt cirka 93,5 procent av de utestående aktierna och cirka 93,8 procent av rösterna i Hemfosa.

Som tidigare meddelat har i dag Hemfosa sin sista noteringsdag på Stockholmsbörsen.