Närstående till vice vd köper aktier i Wallenstam

Tuesday, March 10, 2020 6:35 AM
Marina Fritsche har, genom närstående Daniel Fritsche, den 9 mars köpt 2 000 stycken aktier i Wallenstam där hon är vice vd.

Aktierna köptes till kursen 116 kronor per aktie, till ett totalt pris av 232 000 kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.