Bankinvest har köpt 200 000 aktier i Paxman

Tuesday, December 3, 2019 7:13 AM
Den nordiska kapitalförvaltaren Bankinvest har förvärvet 200 000 aktier i Paxman, Köpet har skett i två poster om 100 000 aktier från storägarna Glenn Paxman och Björn Littorin, framgår av pressmeddelande.

Det var köparen som tog initiativ till affären, upplyser Paxman om.

Transaktionen genomfördes till vid transaktionstillfället 2 december gällande marknadskurs om 54 kronor per aktie.

Efter transaktionen äger Glenn Paxman 6 338 645 aktier i Paxman, och Björn Littorin äger 835 076 aktier.

Transaktionen innebär att Paxman erhåller en nordisk institutionell aktieägare som förvaltar tillgångar värda över 106 miljarder danska kronor. Som tidigare meddelats äger även flera bolag inom Länsförsäkringar-gruppen samt kapitalförvaltaren Nordic Cross Asset Management aktier i Paxman.

Det institutionella intresset för Paxmans aktie förväntas framöver även erhålla stöd av den nyligen genomförda inkluderingen av aktien i MSCI Micro Cap Sweden Index, skriver Paxman.