Saab släpper ett supermoln - konkurrerar med amerikanska jättar - Di

Tuesday, February 25, 2020 7:34 AM
Försvarsbolaget Saab tar nu upp kampen med de amerikanska molnjättarna genom att släppa ett eget moln med extra säkerhet. Det rapporterar Dagens industri.

Andra aktörer lyder nämligen under andra lagar.

”Vi kommer aldrig att lämna ut information”, säger Ellen Grev, chef för Saabs affärsenhet för cybersäkerhet, i en intervju med affärstidningen.

Tjänsten heter Egira och målföretagen är svenska företag och myndigheter som arbetar med säkerhetsklassad information. Produkten har initialt utvecklats för internt bruk men kommer nu att släppas externt.

USA har en lagstiftning på området, Cloud Act, som innebär att myndigheterna kan kräva ut känslig information.

Saab tar in sina första kunder under våren och sommaren.