Havsfruns substansvärde sjönk i januari till 15,70 kronor per aktie

Tuesday, February 18, 2020 3:36 PM
Investmentbolaget Havsfruns beräknade substansvärde uppgår per 31 januari till 190,1 miljoner kronor, att jämföra med 191,5 miljoner per sista december. Substansvärdet uppgår till motsvarande 15,70 kr per aktie (15,82).

Det framgår av ett pressmeddelande.