Delphi Nordic har ökat 2 procent sedan årsskiftet

Wednesday, September 16, 2020 3:09 PM
Fonden Delphi Nordic har sedan årsskiftet avkastat 2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

I rapporten väljer förvaltarna att rikta fokus mot sitt nya förvaltarteam bestående av Anders B. Lorentzen och Halvor Strand Nygård. Enligt Lorentzen och Strand Nygård har fonden visat meravkastning fem månader i rad.

Enligt förvaltarna siktar fonden in sig på vissa trender.

"Fonden har nu en rad olika drivkrafter, där cirka 60 procent kan kopplas till megatrenderna hållbarhet, hälsa och teknik. Det är långsiktiga trender som vi tror särskilt starkt på. Andra teman som vi fokuserar på är aktivt ägande och hur bolagens kassaflöde utvecklas. Framöver har vi också för avsikt att vikta upp de portföljbolag vi har störst tilltro till ännu mer, så att vi kan dra större fördel av de bästa trenderna," säger Halvor Strand Nygård.

Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk, Bavarian Nordic, Sampo Oyj och Investor.
Delphi Nordic, %augusti, 2020
Fond i år, förändring i procent2