Pareto och Kepler sänker rekommendationer för flera svenska fastighetsbolag

Thursday, January 23, 2020 9:00 AM
Den svenska fastighetssektorn pressas på torsdagen efter att både Pareto Securities och Kepler Cheuvreux justerat sina rekommendationer.

Balder, Hufvudstaden, Klövern, Platzer och Stendörren sänkts samtliga till behåll från köp av Pareto. Nya riktkurser är enligt följande, tidigare riktkurs inom parentes: Balder 432 kronor (418), Klövern 21 kronor (20), Platzer 114 kronor (110) och Stendörren 171 kronor (161).

För Castellum, Catena, NP3 och Sagax blir nya rekommendationen sälj jämfört med tidigare behåll. Nya riktkurser är enligt följande, tidigare riktkurs inom parentes: Castellum 198 kronor (195), Catena 362 kronor (335), NP3 98 kronor (95) och Sagax 119 kronor (105).

Synen på sektorn är att mycket verkar ha prisats in i förväg sett till att det rådde fastighetsrally under andra halvåret 2019 medan uppgångarna var desto mer måttliga i Europa och USA.

Enligt Pareto verkar också många viktiga riskfaktorer ha försummats, så som att den svenska ekonomin väntas uppvisa en svagare tillväxt under 2020. En negativ utveckling inom sysselsättningen och stigande räntor är två andra påpekade risker för sektorn.

Utöver Pareto har även Kepler Cheuvreux sänkt rekommendationen för Balder (riktkurs höjs från 400 till 460 kronor), Klövern (riktkurs höjs från 18,1 till 24 kronor) och Corem från köp till behåll. NP3 sänks från behåll till minska.