Sdiptech ökar vinsten rejält i det fjärde kvartalet

Tuesday, February 11, 2020 7:08 AM
Sdiptech redovisar ökande omsättning och vinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 22,4 procent till 513,0 miljoner kronor (419,2).

Ebita-resultat blev 83,7 miljoner kronor (56,5), med en ebita-marginal på 16,3 procent (13,5).

Rörelseresultatet blev 79,5 miljoner kronor (42,0), med en rörelsemarginal på 15,5 procent (10,0).

Resultatet före skatt var 71,7 miljoner kronor (35,0).

Resultatet efter skatt blev 55,3 miljoner kronor (25,1), en ökning med 120,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,65 kronor (0,64), vilket innebär en ökning med 157,8 procent mot föregående år.

Sdiptech föreslår liksom föregående år ingen utdelning.

Bolaget uppger att marknadsläget var gott inom samtliga tre affärsområden och att det rådde en överlag god efterfrågan med bra organisk vinstutveckling. Under fjolåret köptes fyra bolag och den nuvarande skuldsättningen är kalibrerad för en årlig förvärvad tillväxt om 90 miljoner kronor ebita, uppger vd Jakob Holm i rapporten.

Sdiptech, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning513,0419,222,4%
EBITA83,756,548,1%
EBITA-marginal16,3%13,5%
Rörelseresultat79,542,089,3%
Rörelsemarginal15,5%10,0%
Resultat före skatt71,735,0104,9%
Nettoresultat55,325,1120,3%
Resultat per aktie, kronor1,650,64157,8%
Utdelning per aktie, kronor00