Diamyd Medical: Ny analys ger stöd för uppvärdering - Penser

Thursday, January 23, 2020 10:47 AM
"Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en lägre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (sep-nov) uppgick till 6,8 mkr (8,7), vilket var ca 2 mkr lägre än vårt estimat på grund av lägre forsknings- och utvecklingskostnader.

Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2019/20e med 4 mkr drivet av lägre projektkostnader. Den ökande förståelsen av hur patientsubgrupper svarar på Diamyd samt positiva uppföljningsdata av DIAGNODE-1-studien gör att vi justerar upp chansen att nå marknaden för Diamyd till 25% från 18%. Detta leder till att vi justerar upp vårt motiverade värde till 1 604 mkr (1 195) vilket motsvarar 23 kr per aktie. Drivet av den starka kursutvecklingen ser vi nu en medelpotential i aktien till fortsatt hög risk."

Länk till uppdragsanalys nedan.