Haldex tappar intäkter och resultatet tyngs av stora engångskostnader, slopar utdelningen

Thursday, February 13, 2020 6:28 AM
Verkstadsbolaget Haldex redovisar lägre intäkter samtidigt som resultatet tyngs av stora engångskostnader i fjärde kvartalet 2019. Bolaget slopar utdelningen.

Nettoomsättningen sjönk 6,9 procent till 1 141 miljoner kronor (1 225).

Rörelseresultatet blev -133 miljoner kronor (-12). Här ingår engångsposter med -177 miljoner kronor.

Justerat rörelseresultat utföll på 44 miljoner kronor (38), med en justerad rörelsemarginal på 3,9 procent (3,1).

Resultatet före skatt var -145 miljoner kronor (-22).

Resultatet efter skatt blev -149 miljoner kronor (-24). Resultat per aktie hamnade på -3,36 kronor (-0,49).

Styrelsen föreslår mot bakgrund av effektiviseringsåtgärderna att ingen utdelning lämnas. Föregående år var utdelningen 1,15 kronor.

Haldex spår för 2020 en valutajusterad omsättning på 4,85 till 5,00 miljarder kronor med en justerad rörelsemarginal på mellan 6,5 till 7,0 procent.

Målsättningen är att nå en rörelsemarginal om 10 procent år 2022, exklusive satsningar på ny teknik. Kostnaden för FoU kommer fortsätta ligga på en högre nivå än tidigare år och påverka den totala marginalen för bolaget. Haldex ska organiskt växa snabbare än marknaden och
nettoskuldsättningsgraden ska understiga 1,0.

Haldex, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning1 1411 225-6,9%
Rörelseresultat-133-12
Rörelseresultat, justerat443815,8%
Rörelsemarginal, justerad3,9%3,1%
Resultat före skatt-145-22
Nettoresultat-149-24
Resultat per aktie, kronor-3,36-0,49
Utdelning per aktie, kronor01,15