Stena planerar att flytta Concordias notering från Stockholmsbörsen till Oslobörsen - DI

Tuesday, November 26, 2019 2:25 PM
Huvudägaren Stena Sessan har långt gångna planer på att flytta tankrederiet Concordia Maritimes notering från Stockholmsbörsen till Oslobörsen. Stena äger 52,2 procent av kapitalet och 72,7 procent av rösterna i Concordia.

"Vi kommer nog att flytta Concordia till Oslobörsen, förhoppningsvis blir det under nästa år. I Sverige finns knappt något intresse för rederier och förhoppningsvis kan flytten bidra till ett större intresse och en bättre värdering", säger Stenas vd Dan Sten Olsson till Dagens Industri.