Cloetta kallar till årsstämma den 2 april

Thursday, February 27, 2020 9:46 AM
Aktieägarna i godistillverkaren Cloetta kallas till årsstämma torsdagen den 2 april i Stockholm.
Styrelsen föreslår en utdelning på 1 krona per aktie.

Valberedningen föreslår att Mikael Norman väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman. Nuvarande ordföranden Lilian Fossum Biner har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen omval av de nuvarande styrelseledamöterna Mikael Aru, Patrick Bergander, Lottie Knutson, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett nytt långsiktigt incitamentsprogram på högst 1,21 miljoner B-aktier.