Setra minskar produktion i Skinskatteberg - varslar 17 tjänster

Tuesday, December 10, 2019 3:48 PM
Setra kommer under nästa år att göra produktionsneddragningar vid anläggningen i Skinnskatteberg och varslar därför om uppsägningar. Neddragningen är en konjunkturanpassning till rådande marknadsläge.

Företaget avser att gå från 3-skift till 2-skift från den 1 mars 2020 vid anläggningen i Skinnskatteberg. Neddragningen innebär att ett varsel läggs som omfattar 17 tjänster från den 1 mars 2020.

"Det är tråkigt att behöva komma med ett sådant här besked till våra medarbetare. Tyvärr är marknadsläget så att vi behöver göra anpassningar i vår produktion", säger Jan-Erik Johansson-Vik, platschef Setra Skinnskatteberg, i ett pressmeddelande.

Sågbranschen och trävaruindustrin upplever en vikande marknad sedan cirka ett år tillbaka. Ansatsen att minska produktionen i Skinnskatteberg är ett resultat av vikande efterfrågan från kunderna samt sjunkande priser. Nedgången märks på alla Setras marknader för sågade trävaror.