Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 2,5 miljoner kronor från EU

Tuesday, January 19, 2021 4:19 PM
Bioteknikbolaget Bioextrax erhåller ett innovationsbidrag om 2,5 miljoner kronor från EU för ett projekt som syftar till att skapa nya värdekedjor och produkter baserat på fjädrar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ansökan har lämnats in tillsammans med ett europeiskt konsortium. Bioextrax andel av projektet är 3,9 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner kronor erhålls som stöd.

Projekttiden är två år med förväntad start under det andra kvartalet i år.

Bolaget påpekar att detta är precis den typ av aktiviteter som man planerat att genomföra som en del av kommersialiseringen av sin teknologi för att konvertera fjädrar till mikrofibrer. Tack vare extern finansiering kommer man nu att kunna genomföra detta snabbare och till en lägre kostnad, samtidigt som man uppges få tillgång till värdefull expertis och kontakt med potentiella köpare av mikrofibrer.

Relaterade Artiklar

Dela