Scandi Standard minskade rörelseresultatet mer än väntat i fjärde kvartalet (uppdatering)

Friday, February 7, 2020 6:41 AM
(uppdatering avser mer information kring resultatet och kommentar om kvartalet)

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var däremot lägre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 2,25 kronor (2,00), väntat var 2,37.

Omsättningen steg 11,7 procent till 2 420 miljoner kronor (2 166). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 371.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 185 miljoner kronor, med en justerad ebitda-marginal på 7,6 procent.

Rörelseresultatet blev 87 miljoner kronor (91), väntat rörelseresultat var 104. Rörelsemarginalen var 3,6 procent (4,2).

Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster på 16 miljoner kronor (13) och en skattekostnad på 25 miljoner kronor (1). Skattekostnaden påverkades negativt av nedskrivning på 16 miljoner kronor av en uppskjuten skattefordran avseende underskott.

Justerat rörelseresultat utföll på 104 miljoner kronor (104), med en justerad rörelsemarginal på 4,3 procent (4,8).

Resultatet före skatt var 67 miljoner kronor (74), analytikerkonsensus 82.

Resultatet efter skatt blev 42 miljoner kronor (74), analytikerkonsensus 66.

Scandi Standard föreslår 2,25 kronor i utdelning (2,00), väntat 2,37.

"Efterfrågan på våra produkter fortsatte att vara stark på alla våra hemmamarknader. Under 2019 har försäljningstillväxten påverkats positivt av de prishöjningar som genomförts som kompensation för högre råvarupriser men även den underliggande försäljningstillväxten fortsätter att vara betydligt högre än vår historiska tillväxttakt på omkring 6–7 procent per år. Försäljningstillväxten påverkades positivt av en blandning av marknadstillväxt, ökade marknadsandelar och ett mer fördelaktigt produktutbud som ger högre försäljningsvärde", skriver bolagets vd i rapporten.
Scandi Standard, MkrQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Nettoomsättning2 4202 3712,1%2 16611,7%
EBITDA, justerat185
EBITDA-marginal, justerad7,6%
Rörelseresultat87104-16,3%91-4,4%
Rörelsemarginal3,6%4,4%4,2%
Rörelseresultat, justerat1041040,0%
Rörelsemarginal, justerad4,3%4,8%
Resultat före skatt6782-18,3%74-9,5%
Nettoresultat4266-36,4%74-43,2%
Utdelning per aktie, kronor2,252,37-5,1%2,0012,5%
Konsensusdata från Factset