Alm Equity får klartecken för bostadsprojekt vid Kevinge strand i Danderyd

Tuesday, January 21, 2020 6:04 AM
Bostadsutvecklaren Alm Equity har med en ägarandel på 50 procent tillsammans med investerare drivit detaljplan för att konvertera befintligt kontorshus till bostäder på fastigheten Skeppet 12 vid Kevinge strand, intill Stockholms Golfklubb i Danderyd. Mark- och miljödomstolen gav efter överklagan av detaljplan sitt utlåtande att det inte finns skäl att medge prövningstillstånd. Därmed vinner detaljplanen laga kraft. Alm Equitys byggrättsportfölj ökar med 1 500 kvadratmeter boarea. Det framgår av ett pressmeddelande.