Styrränta väntas ligga kvar tills inflationen når åtminstone 2 procent - Lagarde

Thursday, July 22, 2021 1:18 PM
Christine Lagarde, chef för den europeiska centralbanken, uppgav vid presskonferensen att styrräntan väntas vara kvar vid nuvarande nivåer eller lägre tills inflationen åtminstone når målet om 2 procent.

Vidare uppger hon att eurozonens ekonomi återhämtar sig kraftigt och att inflationsökningen till största del bedöms vara tillfällig.

"Underliggande prispressen kommer troligtvis öka gradvis, men lämna inflationen på medellång sikt fortsatt väl under vårt mål", säger Lagarde.

ECB lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0,00 procent.