Baltic Dry Index backade med 1,27 procent på måndagen

Monday, March 16, 2020 1:01 PM
Torrfraktindex Baltic Dry Index föll 1,27 procent till 623 under måndagen.

Indexet anses av många vara en bra konjunkturmätare då det mäter kostnaden för att skeppa råmaterial.

Indexets rekord vid 11 793 punkter sattes i maj 2008. Den lägsta nivån uppmättes i februari 2016 vid 290 punkter.