Mer utmanande tider väntar nordiska banker framöver, försvar av lönsamhet och utdelning i fokus - Deutsche Bank

Tuesday, January 21, 2020 9:41 AM
Deutsche Bank bedömer att den nordiska banksektorn kommer att bli ännu mer utmanande framöver. Bankerna kommer att behöva fokusera på att försvara lönsamheten och utdelningar, uppges det i en färsk analys.

Enligt Deutsche beror detta på ett antal faktorer, däribland högre kapitalkrav, relativ tillväxtinbromsning och marginalpress kring lån från ökad konkurrens, särskilt då för bostäder.

Sektorn förväntas därför inte överprestera inom snar framtid även om det för närvarande finns en värderingsrabatt på tio procent mot det historiska femårssnittet, skriver Deutsche.

Av de sex stora nordiska storbankerna får endast SEB och Nordea en köprekommendation. Övriga fyra banker, DNB, Handelsbanken, Swedbank och Danske Bank får nöja sig med behåll. DNB och Handelsbanken för att värderingarna är fulla medan för Swedbank och Danske Bank är det på grund av förväntad volatilitet från penningtvätt-relaterade nyheter.