Ferrari bättre än väntat i Q1, skjuter fram målen för 2022 - aktien faller

Tuesday, May 4, 2021 12:01 PM
Italienska prestigebiltillverkaren Ferrari redovisar något bättre siffror än väntat för det första kvartalet. Bolaget skjuter däremot upp målen för 2022 med ett år på grund av pandemin.

Omsättningen steg 8,5 procent till 1 011 miljoner euro (932).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 376 miljoner euro (317), väntat var 368,3 miljoner euro, enligt en sammanställning av Bloomberg. Justerad ebitda-marginal var 37,2 procent (34,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 266 miljoner euro (220), väntat var 252,8 miljoner euro, med en justerad rörelsemarginal på 26,3 procent (23,6).

Justerat nettoresultat blev 206 miljoner euro (166), väntat var 195,0 miljoner euro.

Justerat resultat per aktie blev 1,11 euro (0,90).

Bolaget bekräftar guidningen för helåret men att målen för 2022 senareläggs skjuter aktien i sank. Den är ned cirka 4,3 procent på Milanobörsen.

Ferrari, MEURQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning1 0119328,5%
EBITDA, justerat376368,32,1%31718,6%
EBITDA-marginal, justerad37,2%34,0%
Rörelseresultat, justerat266252,85,2%22020,9%
Rörelsemarginal, justerad26,3%23,6%
Resultat per aktie, justerat, EUR1,110,9023,3%
Konsensusdata från Bloomberg