SEB bantar styrelsen med en ledamot

Tuesday, February 18, 2020 12:08 PM
Aktieägarna i SEB kallas till årsstämma den 23 mars i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning på 6,25 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av Signhild Arnegård Hansen, Anne-Catherine Berner, Samir Brikho, Winnie Fok, Sven Nyman, Lars Ottersgård, Jesper Ovesen, Helena Saxon, Johan Torgeby och Marcus Wallenberg. Omval föreslås av Marcus Wallenberg som styrelseordförande. Johan H Andresen har meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen.

Stämman föreslås godkänna styrelsens förslag till långfristiga aktieprogram för 2020. Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att förvärv och överlåta egna aktier samt besluta om emission av konvertibler.