Nischer Properties erhåller markanvisning i centrala Hudiksvall

Thursday, June 23, 2022 11:09 AM
Fastighetsbolaget Nischer Properties erhåller markanvisning om 4 200 kvadratmeter BTA i centrala Hudiksvall som omfattar en byggrätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hudiksvalls kommun har beslutat att tilldela bolaget en markanvisning på Kattvikskajen, kvarter I2 som omfattar en byggrätt på 4 200 kvadratmeter BTA med detaljplan som avser bostäder och centrumändamål.

Nischer har presenterat ett förslag om uppförande av flerbostadshus i tre huskroppar bestående av cirka 40-60 hyresrätter.