Aker BP ökade ebitda-resultat som väntat

Tuesday, February 11, 2020 6:12 AM
Aker BP redovisar intäkter och ett ebitda-resultat i linje med förväntat under fjärde kvartalet.

Omsättningen steg 13,2 procent till 1 002,6 miljoner dollar (886). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 983.

Ebitda-resultat blev 745 miljoner dollar (658), väntat 746, med en ebitda-marginal på 74,3 procent (74,3).

Rörelseresultatet blev 491 miljoner dollar (442). Rörelsemarginalen var 49,0 procent (49,9).

Resultatet efter skatt blev 112 miljoner dollar (63).

Under 2020 räknar Aker BP med en produktion på 205-220 tusen fat med oljeekvivalenter per dag. Produktionen under 2019 låg på 155,9 tusen fat per dag.

Aker BP, MUSDQ4-2019KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2018Förändring
Nettoomsättning1 002,69832,0%88613,2%
EBITDA745746-0,1%65813,2%
EBITDA-marginal74,3%75,9%74,3%
Rörelseresultat49144211,1%
Rörelsemarginal49,0%49,9%
Nettoresultat1126377,8%
Konsensusdata från Factset