Toadman: Ökat fokus på egna titlar sänker estimaten - Penser

Monday, March 2, 2020 10:33 AM
"Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 56,7 mkr. Detta går att jämföra med 66,48 mkr under Q3’19. Anledningen till nedgången är att främst att Petrol har ökat fokus på att marknadsföra EG7s egna titlar snarare än externa uppdrag. EBITDA ex EO-poster uppgick till 4,6 mkr. I november förvärvades den brittiska spelförläggaren Sold Out. Proforma uppgick omsättningen till 155 mkr och EBITDA ex EO poster till 14 mkr. Vi justerar ned våra EBIT och EPS estimat med 27% och 40% för 2020 och 20% för 2021. Anledningen är att vi ser att bolaget prioriterar utveckling av egna spel framför externa uppdrag."

Länk till uppdragsanalys nedan.