Nischer Properties får in 4,35 miljoner kronor i riktad nyemission

Friday, February 7, 2020 2:15 PM
Styrelsen i fastighetsbolaget Nischer Properties har beslutat att genomföra en riktad nyemission av cirka 1,82 miljoner aktier till en teckningskurs om 2,39 kronor per aktie. Det innebär att bolaget tillförs cirka 4,35 miljoner kronor före transaktionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Det är Provobis Invest Aktiebolag som tecknar i den riktade nyemissionen som innebär en utspädning på cirka 9,1 procent för övriga aktieägare.

"Vi är mycket glada över att Provobis Invest blir en av huvudägarna i Nischer Properties. Provobis kan med sin finansiella styrka, kontaktnät och kunskap bidra till vår fortsatta expansion på ett mycket bra sätt", säger David Aspehult, tillförordnad vd för Nischer Properties.