Strand Förmögenhetsfond minskade 1,79 procent i september - skakig rapportperiod väntar

Wednesday, October 13, 2021 2:42 PM
Fonden Strand Förmögenhetsfond minskade 1,79 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 3,10 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Frans Wehtje och Simon Tarvainen.

Inledningsvis skriver förvaltaren att det finns flera orosmoln i sikte på marknaden i form av bland annat komponentbrist, ett ökat inflationstryck och stigande energipriser.

FED meddelade under månaden att de sannolikt börjar minska sina obligationsköp under slutet av året. Något som förvaltaren menar var mer överraskande var att de även aviserade en snabbare räntehöjningscykel vilket leder till stigande långräntor och en sektorrotation från högt värderade tillväxtbolag till mer cykliska bolag.

Gällande kommande rapportperioden skriver förvaltaren att det denna gång kan bli lite skakigare än tidigare kvartal.

"Bristen på komponenter har till exempel påverkat produktionen av bilar och lastbilar negativt och en del bolag kommer att ha haft svårt att föra vidare kostnadsökningarna till kunderna med lägre marginaler som följd. Inget av detta är dock okänt för marknaden och därför skulle det inte vara alltför överraskande om börsen fortsätter att vara svag fram till dess att rapporterna börjar strömma in och att den sedan stärks i takt med att vi har orosmolnen bakom oss", skriver förvaltaren.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var SEB, Securitas, Essity, Thunderful och Sobi. Aktievikten i portföljen uppgick till 52,3 procent.

Strand Förmögenhetsfond, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-1,79
Index MM, förändring i procent-3,10