Africa Oil rapporterar ökad förlust i det fjärde kvartalet

Wednesday, February 26, 2020 6:09 AM
Lundinsfärens oljebolag Africa Oil redovisar som väntat ingen omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad nettoförlust.

Resultatet efter skatt blev -146,2 miljoner dollar (-18,2). Resultat per aktie hamnade på -0,31 dollar (-0,04).

De operativa kostnaderna uppgick till 147,7 miljoner dollar (20,2).

Kassan var 329,5 miljoner dollar stor vid utgången av kvartalet (370,3).

Det fjärde kvartalet dominerades av bolagets försök att omstrukturera POGBV-förvärvet.

”Vårt ägande i POGBV ger oss en stark kassaflödesplattform och en balanserad och mångfaldig tillgångsportfölj”, säger vd Keith Hill i bokslutskommunikén.

Blickandes framåt ser bolaget fram emot startade borrningar vid Luiperd- och Venus-brunnarna i Afrika i slutet av första halvåret.

”Dessa är betydande tillgångar som kan öka värdet på våra investeringar i Africa Energy och Impact avsevärt vid framgång”, säger Keith Hill.

Africa Oil, MUSDQ4-2019Q4-2018
Nettoomsättning00
Nettoresultat-146,2-18,2
Resultat per aktie, USD-0,31-0,04