Börsplus ger ett neutralt råd för Haldex, föredrar hellre Traton

Tuesday, February 11, 2020 12:10 PM
Verkstadsbolaget Haldex aktie har efter budstriden 2016 med än halverats från 125 till 47 kronor. Nu krävs FoU-investeringar för att bland annat komma ur beroendet av den krympande trumbromsmarknaden. Aktien är pressad och har potential, skriver Börsplus i en analys på tisdagen och ställer sig frågan om det räcker för att kompensera för teknikrisker, hög skuldsättning och klent kassaflöde.

Haldex värderas till en rörelsemarginal på 6 procent till ett företagsvärde i relation till rörelseresultatet på 10 gånger.

"Det är inte lågt för att vara en fordonsunderleverantör och uppsidan är för liten för ett köpråd. Det gäller särskilt med tanke på risken för störningar från coronaviruset. Haldex har 10 procent av personalstyrkan i Kina och rimligtvis många kunder med stort beroende av Kina som marknad eller underleverantör. Vill man köpa in sig i lastvagnsbranschen så förordar vi istället Traton", skriver Börsplus i sin slutsats.