Braincool ökar intäkterna med små resultatförändringar före skatt

Friday, February 28, 2020 3:23 PM
Medicinteknikbolaget Braincool redovisar ökande intäkter i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet före skatt noteras för små förändringar jämfört med fjärde kvartalet i fjol.

Omsättningen steg 66,7 procent till 1,0 miljoner kronor (0,6). Aktiverat arbete för egen räkning var 1,2 miljoner kronor (0,7) och övriga rörelseintäkter 1,2 miljoner kronor (0,9).

Rörelseresultatet blev -14,8 miljoner kronor (-19,4).

Resultatet före och efter skatt var -19,4 miljoner kronor (-19,5). Resultat per aktie hamnade på -0,43 kronor (-0,53).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019, i likhet med föregående år.

Braincool har ytterligare bolagiserat verksamheten och skapat ett koncernförhållande genom att etablera två nya dotterbolag, Coolprevent och Iqool Technologies. I Coolprevent ingår verksamheten som bedrivits i affärsområdet Pain Management inom onkologi. I Iqool ingår verksamheten som bedrivits i affärsområdet Brain Cooling. Brain Cooling är sedan tidigare inne i en lanseringsfas med två produkter, Braincool System och Rhinochill och en kombination av dessa har utvärderas i en internationell hypotermistudie, TTM 2 sub studie. I nästa steg skall bolaget etablera Rhinochill inom ambulanssjukvård med en långsiktig vision att etablera produkten i ännu tidigare fas på offentliga miljöer liknande hjärtstartare, skriver bolaget om framtidsutsikterna i bokslutskommunikén.

- Braincool har på kort tid utvecklat tre medicintekniska produkter inom kylning, Braincool System, Rhinochill och Cooral System, varav två har erhållit godkännande av FDA och inlett sin kommersialisering. För den fortsatta utvecklingen har Braincool initierat en strategisk översyn där en utvärdering av flera samarbeten inom olika områden ingår för att ytterligare öka tempot och stärka bolaget, kommenterar vd Martin Waleij


- Bolaget genomförde under det fjärde kvartalet även en genomlysning av den amerikanska verksamheten, vilket ledde till en förändring av ledningsstrukturen, för att nå en snabbare marknadspenetration och lägga en bättre grund för lansering av kommande produkter i USA. Förändringarna kommer även leda till minskade kostnader i USA under 2020, fortsätter Martin Waleij.

- Marknaden i USA för ”temperature management” förväntas växa ännu kraftigare de kommande åren efter att ett antal positiva kliniska studier presenterats under hösten. Vi har tagit flera referensorder och fokus under 2020 är att erhålla slutliga beställningar utifrån de framgångsrika utvärderingar som genomförts med Iqool System. Stigande intäkter i kombination med trimmade kostnader är målet för vår verksamhet i USA under 2020, avslutar Martin Waleij.

Braincool, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Nettoomsättning1,00,666,7%
Rörelseresultat-14,8-19,4
Resultat före skatt-19,4-19,5
Nettoresultat-19,4-19,5
Resultat per aktie, kronor-0,43-0,53