Nordea ser inte tillräckligt med fundamental uppsida för en höjning av Billerud Korsnäs

Thursday, January 30, 2020 10:43 AM
Förpacknings- och massaproducenten Billerud Korsnäs rapport för fjärde kvartalet rubbar inte Nordeas syn på bolaget och därför upprepas rekommendationen behåll.

Investerare gladdes över extrautdelningen och kommande återköp, liksom förhoppningen om en botten inom förpackningsmarknaden. Men Nordea menar att återhämtande marknader redan finns återspeglade i de egna estimaten.

Därmed lämnas det inte mycket utrymme för en fundamental uppsida som kan få banken att höja rekommendationen eller riktkursen som ligger på 132 kronor, uppges det.