RobecoSAM Smart Materials utvecklades negativt i oktober - ser attraktiva möjligheter i fiberlaser och robotik

Monday, November 25, 2019 10:23 AM
RobecoSAM Smart Materials backade 0,1 procent i oktober, vilket var i linje med den globala marknaden och materialbranschen. Fonden är därmed upp 14 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att månaden började svagt för fonden, men att man såg en återhämtning mot slutet. Processteknik och strategiska metaller var bland de starkast presterande områdena, aluminiumaktier och bolag med inriktning mot bio-baserade material utvecklades väl.

Det danska enzymbolaget Novozymes steg 10 procent drivet av att bolaget offentliggjorde en ny ledning där den nya vd:n kommer från Dow Chemical.

Även det Amerikanska aluminiumbolaget Kaiser Aluminum steg 10 procent under månaden efter att bolaget rapporterat kvartalssiffror i linje med förväntningarna kombinerat med en guidning på stärkta marginaler i framtiden.

Inför framtiden ser förvaltarteamet attraktiva möjligheter i tillväxtbolag främst inom fiberlaser och robotik. Den generella strategin är att fokusera på företag som kan dra nytta av strukturella förändringar till följd av en resursbrist.

Fondens tre största innehav per utgången av månaden var IPG Photonics, Hexcel och Yaskawa Electric med portföljvikterna 4,4, 3,9 respektive 3,4 procent.