Nischer Properties ökade rörelseresultatet under helåret 2019

Friday, February 28, 2020 6:19 AM
Fastighetsbolaget Nischer Properties redovisar ökande omsättning under helåret 2019 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen steg till 97,0 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev -8,9 miljoner kronor (-10,3).

Resultatet före skatt var -9,2 miljoner kronor (-12,2).

Resultatet efter skatt blev -10,3 miljoner kronor (-12,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -42,0 miljoner kronor (-39,9).

Likvida medel uppgick till 8,8 miljoner kronor (4,1).

"2019 har varit ett händelserikt år. Vi har ökat antalet bostäder i vår projektportfölj från ca 1000
till cirka 1 500 bostäder genom nya marktilldelningar i Järfälla, Göteborg och Östersund", säger tillförordnad vd David Aspehult.

Han säger vidare:

"Under året fokuserar vi på att komma igång med produktion i Östersund och Örnsköldsvik samt
starta försäljningen av etapp 1 i Järfälla och addera ytterligare projekt till vår portfölj".Nischer Properties, Mkr20192018
Nettoomsättning97,00,7
Rörelseresultat-8,9-10,3
Resultat före skatt-9,2-12,2
Nettoresultat-10,3-12,2
Kassaflöde från löpande verksamhet-42,0-39,9
Likvida medel8,84,1