Besqab ökar resultatet

Friday, February 14, 2020 6:34 AM
Bostadsutvecklaren Besqab ökar intäkterna och resultatet.

De totala intäkterna uppgick till 393,3 miljoner kronor (328,8).

Rörelseresultatet blev 26,7 miljoner kronor (8,9).

Nettoresultatet blev 25 miljoner kronor (9,4).

Resultatet per aktie blev 1,62 kronor (0,62).

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 2,50 kronor per aktie.

Produktionsstartade bostäder uppgick till 118 stycken (160). Sålda bostäder uppgick till 79 stycken (73).

Besqab tänker utnyttja läget i marknaden och köpa byggrätter.

"Det ökande utbudet av byggrätter till salu, i kombination med vår starka balansräkning, öppnar för fler byggrättsförvärv under 2020", skriver vd Anette Frumerie i en kommentar.

Besqab-chefen tror på en stabil marknad framöver.

"Vi tror på en stabil marknadsutveckling med svagt stigande bostadspriser även under inledningen av 2020."Besqab, MkrQ4-2019Q4-2018Förändring
Intäkter393,3328,819,6%
Rörelseresultat26,78,9200,0%
Nettoresultat259,4166,0%
Resultat per aktie, kronor1,620,62161,3%
Utdelning per aktie, kronor2,502,500,0%