Arlandastads vd ser uppdämda behov

Wednesday, September 15, 2021 6:56 AM
Arlandastad fick se sin nyintroduktion bli kraftigt övertecknad inför dagens notering på First North Premier Growth Market. I en intervju med Finwire kommenterar vd Dieter Sand verksamheten, utsikterna framåt och de uppdämda behov man ser i sina verksamheter.

Arlandastad förfogar över ett 240 hektar stort markområde i grannskap med Stockholm Arlanda Airport. Bolagets affärsidé är att förädla marken för att skapa värde för sina aktieägare.

"Vi började från råmark och sedan konceptutvecklade vi, drev detaljplaner, sökte hyresgäster, byggde och nu förvaltar vi. Det finns endast två byggnader som inte är byggda av oss på hela området och dessa har vi nu fullständigt konverterat. Den ena är mötes- och eventarenan Scandinavian XPO [gamla eurostopfastigheten] och den andra är Drivelab center, som är en utbildnings- och mötesplats för fordonsindustrin i norra Europa.

På frågan om hur flygets framtid påverkar bolaget svarar Arlandastad-chefen:

”När vi drog igång med utvecklingen av det markområdet så var såklart flygplatsens betydelse väldigt stor, framförallt eftersom området kring flygplatsen utvecklas och man bygger en destination så är själva flygtrafiken mindre intressant och inte lika viktig.”

Han fortsätter:

”Det är klart att det är trevligt att ha en internationell storflygplats som granne, men tänker man långsiktigt, som vi gör när vi utvecklar, så finner man att området Arlanda ligger i centrum mittemellan Uppsala och Stockholm. I det perspektivet blir flygplatsens betydelse mindre, men det är definitivt en tillgång.”

Den politiska osäkerheten kring Bromma flygplats är stor och är sedermera något som eventuellt kan komma bolaget till gagn.

”Det hade inte varit negativt för Arlanda-områdets utveckling. Men ett sådant beslut ligger ett antal år framåt i tiden. Dock kommer man redan nu börja att förbereda för de verksamheterna som ska flyttas. Om Brommas verksamhet ska läggas ned om 5-8 år är det nu man behöver bygga i Arlandaområdet. Så rent investeringsmässigt så ger det en positiv effekt om det skulle ske, i övrigt värderar jag det inte”.

Som storägare återfinns SBB som idag äger 15 procent av bolaget, en siffra som kommer uppgå till 20 procent efter noteringen. Att ha en sådan stark storägare är positivt menar Sand.

"SBB är ju en fantastiskt intressant och framgångsrik aktör. Jag är övertygad att SBBs ägandeskap i Arlandastad Group kommer att medföra att vi kommer hitta gemensamma intressen och affärer över tid. Vi har också, som vi tidigare kommunicerat, startat upp ett joint venture-bolag där vi är aktiva och tittar på möjligheter att kombinera våra gemensamma styrkor.”

Sand menar att pandemin påverkat bolaget på flera sätt, men att man nu ser en normalisering och även uppdämda behov.

”Om vi tittar på hur det påverkar vår fastighetsutveckling i Arlanda och de verksamheter vi har där, så har det haft en stor påverkan då vi jobbar med möten vid en flygplats, det kanske är de två verksamhetsdelarna som påverkats mest. Men vi är långsiktiga, vi har starka ägare och vi har passerat de största hindren i pandemin. Vi har under hela året, sedan vaccinet kom, stärkt tron om att det finns ett liv bortom pandemin. Verksamheten är till stor del helt återhämtad, det finns till och med delar där det råder ett uppdämt behov.”

Han fortsätter:

”Vi jobbar bland annat med utbildning till fordonsindustrin, där man har pausat utbildningstakten under pandemin, så innebär det att det finns uppdämda behov som måste jobbas ikapp. Så nu är det snarare att trycket är hårdare än någonsin på den här typen av verksamheter. Det senaste positiva beskedet är restriktionslättnaderna som implementeras den 29 september. Vi ser en direkt effekt där och tron på att vi ska ha stora event i framtiden den blomstrar för närvarande."

På frågan om man tittar utanför Arlandaområdet svarar Sand:

”Sedan ett par år tillbaka har vi börjat titta på andra större komplexa projekt i regionen. Vi har under en lång tid byggt upp en organisation som är duktiga på att jobba med stora komplexa problem. Och stora komplexa projekt behöver inte betyda att man har en flygplats som granne, utan det finns många andra stora komplexa projekt där vi kan tillföra vår kompetens. Så att vi försöker nu applicera den kunskap kring sådana projekt på andra områden där vi ser att vi kan tillföra någonting.”

Bolaget har som långsiktiga finansiella mål att ha en avkastning på eget kapital om över 15 procent per år och att belåningsgraden ska vara mindre än 50 procent.

Relaterade Artiklar

Dela