Robeco New World Financial ökade 0,81 procent i januari - sålt av innehav

Thursday, February 27, 2020 9:51 AM
Fonden Robeco New World Financial E EUR steg 0,81 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Under januari månad var det innehaven inom Digital finance som gick starkast i portföljen.

Inom fondens Aging finance-del valde förvaltarna Patrick Lemmens och Jan Willem Knoll att sälja av sin position i Carlyle. Inom Emerging finance sålde man United Overseas Bank och valde att investera i Barclays, Turkiye Garanti Bankasi och OTP Bank. I Digital finance valde de att sälja av SVB Financial samt Accenture och köpte bolaget Adyen.

Största innehav per årsskifte var Citigroup, Allianz samt Ping an Insurance med portföljvikterna 4,2, 3,3 respektive 3,0 procent.

Förvaltarna tror att de traditionella bankerna kommer att bli allt mindre attraktiva i framtiden och menar på att man långsiktigt måste satsa på den digitala marknaden. Försäkringsbolag som förstår vikten av att samla upp data kan komma att blir morgondagens vinnare.

I framtiden tror man på bolag inom finanssektorn som kan leverera växande kassaflöden och ökade intäkter genom effektivisering som i slutändan kan leda till en omvärdering.

Avslutningsvis spår man att det är mer troligt att räntorna kommer att stiga än att gå ner.