EQL Pharma förbereder listbyte till Nasdaq Stockholm

Friday, December 20, 2019 8:50 AM
Generikabolaget EQL Pharma har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagts aktier på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudlista. Listbytet beräknas kunna ske under sista kvartalet 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

EQL Pharmas aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan 2013 och inom Spotlights nya segment Next sedan den 31 oktober, där kraven i flera avseende motsvarar de krav som uppställs på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Styrelse och ledningen kommer nu att initiera det arbete som krävs för att förbereda bolaget för en notering på Nasdaq Stockholm. Målet är att genomföra listbytet under sista kvartalet 2020.

"Vi bedömer att EQL Pharma är redo för att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista. En notering på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel och med listbytet tar vi nu nästa steg för att få tillgång till den internationella kapitalmarknaden och underlätta för fler institutionella investerare att bli ägare i bolaget", säger Christer Fåhraeus, vd för EQL Pharma.