Consiliums huvudägare går in och betalar ut räntan för bolagets hybridobligationer

Monday, February 3, 2020 9:17 AM
Marinelektronikbolaget Consilium har via ett pressmeddelande offentliggjort att huvudägaren Platanen Holding går in och betalar ut bolagets ränta på hybridobligationer om cirka 3,1 miljoner kronor.

Till följd av att Consiliums nettoresultat för helåret 2018 var negativt och bokslutet 2019 ännu inte färdigställts så gäller en utbetalningsbegränsning, vilken inte tillåter Consilium att betala räntan på sin hybridobligationen som förfaller till betalning idag den 3 februari.

Huvudägarens pengatillskott betraktas av bolaget som ett villkorat aktieägartillskott, vilket innebär att återbetalning i framtiden kan göras av disponibla vinstmedel.