Robeco Global Consumer Trends ökade 2,98 procent i januari - Uber Technologies bidragande orsak

Thursday, February 27, 2020 9:52 AM
Fonden Robeco Global Consumer Trends D EUR steg 2,98 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,17 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Uber Technologies var det bolag som gick starkast för fonden under januari månad. Andra bolag som och bidrog till fondens uppgång var Square och PayPal.

Förvaltarna valde att sälja av innehaven i Tiffany, Davide Campari samt Chr. Hansen. Ett nyförvärv gjordes i Advanced Micro Denvices.

De tre största innehavet per utgången månad var Mastercard, Visa följt av Microsoft med portföljvikten 3,4, 3,0 respektive 2,6 procent.

Förvaltarna Jack Neele och Richard Speetjenst tror att det kommer bli en lägre ekonomisk tillväxt framöver mot bakgrund av de låga räntorna. Historiskt har bolag som har hög kvalité med immateriella tillgångar och höga marginaler visats sig prestera bra i liknande tider. Därför är förvaltarna långsiktigt positiva till bolag med dessa egenskaper.