Alligator Bioscience får amerikanskt patent för ATOR-1015 till åtminstone 2036

Wednesday, September 16, 2020 6:39 AM
Bioteknikbolaget Alligator Bioscience uppger att ATOR-1015 erhållit ett amerikanskt patent till åtminstone 2036 av amerikanska patentverket USPTO.

Läkemedlet har utvecklats för behandling av spridd cancer och dess doseskaleringsstudie planeras slutföras under fjärde kvartalet 2020.

"Vi är först med det här konceptet, att utveckla en tumörlokaliserande bispecifik CTLA-4-antikropp. Vårt projekt adresserar en av de största utmaningarna inom immunonkologi, det smala terapeutiska fönstret för CTLA-4-läkemedel. Konceptet är nu skyddat genom ett godkänt amerikanskt patent", kommenterar vd Per Norlén.