Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Midsona

Tuesday, March 2, 2021 12:44 PM
Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i konsumenthälsovårdsbolaget Midsona till
5,76 procent av kapitalet och 5,21 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.