Vibrosense Dynamics har levererat 23 enheter av Vibrosense Meter II, positivt mottagande på marknaden

Tuesday, March 10, 2020 7:29 AM
Medicinteknikbolaget Vibrosense Dynamics pågående lansering av Vibrosense Meter II har fått ett mycket positivt mottagande av marknaden. 23 enheter har sedan maj 2019 levererats till bolagets två affärsområden havs och onkologi. En ny produktionsserie planeras under våren 2020 hos en legotillverkare som är specialiserad på volymproduktion av medicintekniska produkter för att täcka kommande behov. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vibrosense fortsätter med lanseringen av den nya produkten Vibrosense Meter II enligt plan. Under slutet av 2019 och början av 2020 har bolaget leverererat 13 av inledningsvis 24 beställda system till företagshälsovården Avonova Hälsa.

Vid introduktionen har Vibrosense assisterat vid olika utbildningstillfällen i Avonovas regioner Stockholm, Västergötland, Skåne och Småland. Mottagandet från Avonovas berörda enheter har varit mycket positivt och det har framgått väldigt tydligt att det finns ett stort behov av snabba och smidiga hälsokontroller av vibrationsexponerade arbetstagare.

Bolaget har mellan maj och december 2019 levererat ytterligare tio enheter inom affärsområdena havs och onkologi.

Vibrosense har en mycket intensiv vår och sommar framför sig där bolaget kommer delta på flera intressanta kongresser och events i Sverige, Tyskland och Holland. Bolaget kommer att fokusera på affärsområdena havs och diabetes. Bolaget har inlett framtagning av ytterligare ett mjukvarutillägg, diabetes fot-screening. Det nya mjukvarutillägget beräknas vara klart för lansering och klinisk utvärdering efter sommaren 2020.

- Lanseringen av Vibrosense Meter II inom företagshälsovård har gått mycket bra. Våra initiala kontakter med marknaden inom området diabetes under årets första månader, har lämnat oss flera positiva svar avseende vår produkt. Styrelsen och jag är eniga om våra prioriteringar och under de kommande månaderna fortsätter vi att bli mer specifika i våra aktiviteter. De två affärsområdena havs, företagshälsovård, och diabetes och minst en exportmarknad, kommer att ha tydlig prioritet. Vi ser god utvecklingspotential för företaget inom dessa områden, kommenterar vd Hans Wallin.

- Under mina första två månader hos Vibrosense har jag kunnat konstatera att organisationen är väl förberedd att gå vidare från att vara ett utvecklingsbolag, till att bli ett starkt tillväxtbolag. Vibrosense Dynamics har under de senaste 2-3 åren lagt en god grund och plattform för att gå vidare i nästa steg med kommersialisering av vår produkt och detta ska vi utnyttja, avslutar Hans Wallin.